1.

GENERELLT

Denna persondatapolitik beskriver hur FolkeFerie.dk (FolkeFerie, "vi", "vår", "oss") behandlar* persondata, och omfattar persondata som du upplyser till oss eller som vi insamlar från dig.

*Begreppet "behandlar" omfattar, i detta sammanhang, alla former för hantering av personupplysningar; insamling, registrering, systematisering, förvaring, ändring, sökning, transmission, överlåtelse, vidaregivning, sammanställning, samkörning, blockering, radering eller destruering.

2.

DATAANSVARIG INKL. KONTAKTUPPLYSNINGAR

FolkeFerie.dk är dataansvarig för behandling av persondata på www.folkeferie.dk, samt andra hemsidor i FolkeFerie.dk's regi (www.folkeferie.se, www.malta.dk, www.folkeferiefonden.dk).

Skulle du ha anmärkningar eller frågor till denna persondatapolitik, eller om du önskar utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkt 6 nedan, kan du kontakta:

FolkeFerie.dk
Søndre Fasanvej 98
DK-Valby

Tlf. nr.: +45 33 27 65 00
E-mail: info@folkeferie.dk 

3.

INSAMLING AV PERSONDATA

Definition av personupplysningar

Personupplysningar är alla former för upplysningar som kan knytas till en bestämd person, eller en upplysning som kan användas till att identificera en bestämd (levande) person - direkt eller indirekt. T.ex. namn, adress, telefonnummer, resebevis, personnummer och IP-adress.

FolkeFerie.dk insamlar först och främst persondata direkt ifrån dig; i förbindelse med beställning av resa (online eller vid personlig kontakt), när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du använder våra digitala tjänster.

Insamling vid beställning av resa online eller vid personlig kontakt

När du beställer en resa hos FolkeFerie.dk, eller kontaktar oss, insamlar vi nödvändiga upplysningar med det syfte att kunna leverera beställda produkter eller tjänster och därmed uppfylla vårt kontrakt med dig. Vi kan också behandla dina personupplysningar för att leva upp till gällande lagkrav avseende t.ex. bokföring. Dina upplysningar kan användas till att skicka erbjudanden (per post), så tillvida din adress inte är upptagen på Robinson-listan eller om du tidigare har avstått från att mottaga material per post.

De upplysningar som kan insamlas är:

  • Namn, födelsedatum och kön för samtliga resenärer som beställningen omfattar, samt adress och kontaktupplysningar på beställaren.
  • Betalningsupplysningar

Vid personlig kontakt via bl.a. e-mail eller telefon, kan vi även insamla särskilda upplysningar som du själv väljer att upplysa omkring dig själv eller dina medresenärer såsom t.ex. medicinska förhållanden, allergier, handikapp eller särskilda önskemål till kost.

Om din beställning eller förfrågan också omfattar barn, insamlar vi nödvändiga upplysningar om barnet, oavsett om insamlingen sker online eller vid personlig kontakt.

Syftet med behandlingen är att vi kan leverera de produkter och tjänster som du har beställt, och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig samt för att kunna administrera din reklamationsrätt. Vi behandlar också upplysningar om dina köp för att kunna efterleva lagkrav, såsom bokföring.

Rättslig grund för behandling: EU Persondataförordning art. 6, stk. 1

Registrering till nyhetsbrev och väntelista

Vid registrering för vårt nyhetsbrev kan vi bl.a. insamla namn och e-mailadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Du kan närsomhelst välja att avsluta abonnemanget. Om du registrerar dig för FolkeFerie.dk's julkalender kan vi insamla bl.a. namn och e-mailadress för att kunna skicka julkalender-mails. Du kan när som helst välja att avsluta abonnemanget.

Rättslig grund för behandling: EU Persondataförordning art. 6, stk. 1

Vid anmälan till väntelista, insamlar vi bl.a. din e-mailadress för att kunna kontakta dig när resan ligger till försäljning. Anmälningar till väntelista sparas ej.
Om du väljer att ge andra upplysningar, insamlar vi också dessa.

Dina upplysningar kan användas till att skicka erbjudanden (per post), så tillvida din adress inte är upptagen på Robinson-listan eller om du tidigare har avstått från att mottaga material per post.

Din e-mailadress kan laddas upp till Facebook, så att vi kan göra målinriktade annonser på Facebook.com.

Insamling från 3. part (t.ex. medresenär)

Om en annan person kontaktar oss, eller gör en reservation, där du är involverad, och i det sammanhanget ger dina personupplysningar, är vår utgångspunkt att den som avger personupplysningarna har inhämtat medresenärens samtycke. Detsamma gör sig gällande om du avger personupplysningar om en medresenär.

Insamling via digitala tjänster

När du besöker en av våra digitala tjänster, t.ex. hemsida eller vår app, insamlar vi automatiskt upplysningar om dig och hur du använder tjänsten, såsom vilken broswer du använder, geografisk placering, vilka produker du tittar på samt sök- och köpbeteende. Syftet är att optimera användarupplevelsen och hemsidans funktion, samt för att kunna genomföra målinriktad marknadsföring i t.ex. nyhetsbrev (om du är registrerad till vårt nyhetsbrev) och re-targeting på t.ex. Google och Facebook.

Rättslig grund för behandling: EU Persondataförordning art. 6, stk. 1

Vi använder cookies till insamling och analys av användarbeteende och personalisering. Ta del av vår Cookie-politik här.

4.

HANTERING OCH LAGRING AV PERSONDATA

Det är viktigt för oss, att du känner dig trygg och säker med hur FolkeFerie.dk behandlar dina personupplysningar.

Personupplysningar kan behandlas, om minst en av nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

  • Det är nödvändigt för att uppfylla ett kontrakt
  • Det är nödvändigt för att vi ska kunna efterleva ett rättsligt åtagande avseende t.ex. inrapportering och säkerhet
  • Det är nödvändigt för att förfölja ett legitimt intresse, såvida hänsynet till personen inte väger tyngre
  • Dina personupplysningar sparas så länge det anses nödvändigt för behandling
  • Om du prenumererar på vårt nyhetsmail, sparar vi dina upplysningar tills du väljer att avsluta prenumerationen

Vi genomför löpande inspelningar av teæefonsamtal i utbildningssysfte.

Administration och kundservice innan, under och efter din resa

Dina personupplysningar används för att vi ska kunna leverera de rese- och servicetjänster som du har beställt hos oss, samt för att kunna ge dig bästa möjliga kundservice före, under och efter din resa. Detta kan bl.a. inkludera, men är ej begränsat till, utställa biljetter och resebevis, genomföra hotellreservationer, tillmötesgå särskilda önskemål (bl.a. medicinska förhållanden).

Vissa typer upplysningar kan klassificeras som "särskilt känsliga", bl.a. religion och hälsomässiga förhållanden. Vi behandlar enbart sådana upplysningar när det är absolut nödvändigt samt i överensstämmelse med vår persondatapolitik om du t.ex. beställer särskild kost på flyget, medicinsk assistans eller om du i andra sammanhang väljer att upplysa känsliga upplysningar till oss.

Uppfyllande av kontrakt inkluderar också tilläggstjänster som du har beställt, t.ex. utflykter, hyrbil, mat ombord på flyget etc. Vidare används dina personupplysningar även till administration omkring resan, såsom bokföring, revision och refusion.

Vi strävar alltid efter att ge dig bästa möjliga service när du kontaktar oss. Bl.a. ditt namn och bokningsnummer kan användas för att identifiera dig och den resa du beställt hos oss. Om vi får behov att kontakta dig, använder vi de kontaktupplysningar som du har uppgett, t.ex. telefonnummer och e-mail.

När du beställer en resa hos oss, använder vi dina personupplysningar för att kunna skicka bokningsbekräftelse, relevant reseinformation inkl. tillval relaterat till resan. Informationen skickas, som utgångspunkt, till den e-mailadress som står angiven på bokningen. Bokningsbekräftelsen kan, vid anmodan från dig, skickas per post.

Bekräftelsemail (t.ex. beställning, betalning, annullering) samt ev. påminnelsemail, skickas per e-mail till den e-mailadress som står angiven på bokningen.

Vid flygtidsändringar eller andra väsentliga ändringar omkring din resa (före och under) kontaktar vi dig per e-mail eller telefon, beroende på vad som anses mest lämpligt i den konkreta situationen.

Det är bl.a. i dialog med våra kunder, att vi kan bli ännu bättre och utveckla våra produkter och tjänster. Av denna anledning skickar vi ut ett frågeformulär per e-mail efter hemkomst, som du kan välja att besvara.

Marknadsföring och personalisering

Om du väljer att registrera dig för FolkeFerie.dk's nyhetsbrev, använder vi dina personupplysningar för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig samt för att skräddarsy innehållet till dig utifrån bl.a. dina tidigare resor.

Personalisering innebär att vi använder de upplysninger som vi har insamlat om dig och din färd på vår hemsida, till att anpassa det innehåll som visas för dig samt för att presentera dig för erbjudanden och annonser som vi tror kan intresserad dig. Du kan när som helst göra invändningar mot en sådan profilering och personaliserad marknadsföring.

Vi använder cookies till insamling och analys av användarbeteende och personalisering. Ta del av vår Cookie-politik här.

Utveckling av produkter och tjänster

De upplysningar vi insamlar om våra kunder, används till att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Detta gäller bl.a. våra digitala tjänster, där vi analyserar användarmönster, hur vi presenterar upplysningar och kampanjer samt utformar funktioner. Det gäller även utvecklingen av våra produkter efter kundernas behov och beteende, samt t.ex. för att åtgärda brister eller öka säkerheten.

FolkeFerie.dk använder huvudsakligen anonyma eller anonymiserade data på en aggregerad nivå för att vidta denna typ av analyser. Det kan dock hända att vi också använder persondata, som vi har insamlat, om det anses relevant.

Lagringstider

FolkeFerie.dk följer god praxis i branschen; vi lagrar dina personupplysningar så länge det anses nödvändigt med avseende på behandling. Bokföringsmaterial lagras i 5 år till utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav.

Personupplysningar som insamlats ifm. beställning av resa eller köp av presentkort, vill som utgångspunkt raderas 5 år efter utgången av det kalenderår som du har avrest i. Upplysningar kan dock lagras i längre tid, om vi har ett legitimt behov för längre lagringstid, t.ex. för att uppfylla ett lagmässigt krav.

Om du reklamerar en resa lagras vi dina upplysningar i 5 år från reklamationsavgörelsen.

Om du har registrerat dig för FolkeFerie.dk's nyhetsbrev, behandlar vi de upplysningar som är nödvändiga för att administrera detta, så länge du inte avregistrerar dig nyhetsbrevet eller informerar oss om att du inte längre önskar mottaga det. Du kan när som helst avregistrera dig nyhetsbrevet.

Personupplysningar lagras på olika platser beroende på syfte. Det kan betyda att en upplysning som har anonymiserats från ett system för att den inte längre är nödvändig, fortfarande kan finnas i ett annat system för att uppfylla ett kontrakt eller ett annat syfte, där det fortfarande är behov för personupplysningen.

5.

DELNING AV PERSONDATA

Samarbetspartners och IT-leverantörer

Vi samarbetar med externa partners och underleverantörer för att kunna leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder, bland dessa kan nämnas t.ex. flygbolag, hotell och IT-leverantörer. Gemensamt för dem vi samarbetar med är att vi enbart delar de upplysningar som är nödvändiga för att kunna uppfylla kontraktet och leverera de produkter/tjänster du beställt.

I vårt bokningssystem, samt i kunddatabasen, hanterar vi personupplysningar. Dessa system är designade till att leverera de produkter du har beställt från oss, samt till att hantera frågor och kundservice. Dessa system kan hantera alla de personupplysningar som vi insamlar.

FolkeFerie.dk använder externa leverantörer (webanalysbyråer) till analys av användarmönster på våra hemsidor. Dessa byråer hanterar personupplysningar som personupplysningsassistent på vägnar av FolkeFerie.dk. De upplysningar det handalr om är först och främst upplysningar so0m insamlas via cookies, och hanteras på en anonym och aggregerad nivå.

Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc., är etablerade i USA. Nödvändiga garantier för överförsel av upplysningar till USA, är säkrade genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jmf. EU Persondataförordningens art. 45.

Kopia av Google LLC's certifiering hittar du här:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopia af Facebook Inc.'s certifiering hittar du här:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

För att kunna styra vår verksamhet, använder FolkeFerie.dk olika IT-tjänster och IT-system. I några av dessa lagras och behandlas personupplysningar. I de system som är installerade lokalt hos oss, behandlas upplysningarna enbart av våra egna medarbetare. För de tjänster som är installerade hos våra leverantörer, eller som består av cloud-tjänster, överför vi personupplysningar till dem.

Dina personupplysningar säljs ej vidare till tredje part.

Reserelaterade tjänster

Hotell

De hotell vi samarbetar med på våra destinationer, har tillgång till de personupplysningar som är nödvändiga för att en beställning ska kunna genomföras. Dvs. när det är relevant med upplysningar om namn, födelsedatum, ålder och kön för samtliga passagerare på beställningen, samt adress och kontaktupplysningar på beställaren.

Flygbolag

FolkeFerie.dk samarbetar med olika flygbolag. Dessa flygbolag får tillgång till personupplysningar på de passagerare som ska resa med det aktuella flygbolaget. t.ex. för- och efternamn. Upplysningarna överförs via datasystemet Paxport, eller direkt till flygbolaget via passagerarlistor, sk. pax-listor.

Handlingagenter

Beroende på flygbolag samt avreseflygplats, används olika handlingagenter till att leverera tjänster ifm. flygresan, t.ex. incheckning och bagagehantering. Ifm. utförandet av dessa tjänster, kan handlingagenten få tillgång till vissa personupplysningar som är nödvändiga för att kunna utföra tjänsten.

Taxfree

På charterresor med flygbolaget Atlantic Airways kan du förbeställa taxfree-varor via Atlantic Airways Airshoppen. Leverantörerna av taxfree-varorna kan få tillgång till de personupplysningar som är nödvändiga för att beställningen ska kunna hanteras, samt för att kunna skicka en taxfree-katalog till dig som en extra service. Vi hänvisar till resp. leverantör för deras persondatapolitik.

Övrigt

Om du beställer andra reserelaterade tjänster via oss, såväl inom som utanför EU/EES, t.ex. utflykter eller andra aktiviteter, kan det i relevanta tillfällen ges personupplysningar till den person som ska utföra tjänsten, om det anses nödvändigt för att leverera den beställda tjänsten. Det kan t.ex. vara ditt namn, födelsedatum, ålder och kön för samtliga resenärer, samt adress och kontaktupplysningar för beställaren.

Betalningslösningar

Vi använder externa leverantörer till hantering av betalningstjänster, som har tillgång till personupplysningar som t.ex. namn, adresser och betalningsupplysningar. Behandlingen är nödvändig för att vi kan uppfylla vårt kontrakt med dig.

Kontaktytor

Vår Live Chat på hemsidan ställs till rådighet av en extern leverantör som har tillgång till de upplysningar som upplyses i chatten. Du accepterar deras persondatapolitik när du kommunicerar med oss via chatten.

6.

DINA RÄTTIGHETER

Persondataförodrningen ställer krav till transparens omkring behandling av dina upplysningar, där vi som dataansvarig ska upplysa dig om dina rättigheter. Vi uppdaterar eller raderas dina upplysningar så tillvida det ej är nödvändigt att lagra dem för att efterleva legitima, affärsmässiga eller lagstiftningsmässiga ändamål.

Insiktsrätt

Rätten till insikt innebär att du när som helst kan begära att bl.a. få upplyst vilka personupplysningar vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar samt varifrån upplysningarna stammar.

På bakgrund av detta har du möjlighet att kontrollera att personupplysningarna är korrekta, och att behandlingen lever upp till gällande lagstiftning.

Rätten till korrigering

Rätten till korrigering betyder, att du har rätt att få oriktiga personupplysningar om dig själv korrigerat. Upplysningar som vi har insamlat i förbindelse med beställning av resa, har du själv möjlighet att korrigera genom att logga in på ”Min biljett” eller genom att kontakta oss (se kontaktinformation under punkt 2).

Rätten till radering

Rätten till radering innebär att du, i särskilda tillfällen, har rätt til att få raderat personupplysningar om dig själv. Detta gör sig t.ex. gällande om du återkallar ett samtycke, och vi inte kan hänvisa till en annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den omfattning fortsatt behandling av persondata är nödvändig, t.ex. för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller för att rättskrav ska kunna fastläggas, göras gällande eller försvaras, är vi ej förpliktade att radera dina dina. Upplysningarna ska raderas utan ”onödig fördröjning”, och på ett sådant sätt att de inte kan återskapas.

Rätten till begränsning av behandling

I vissa tillfällen har du rätt att få begränsat behandlingen av dina personupplysningar, till att enbart bestå av förvaring, om du menar att de upplysningar vi behandlar om dig inte är korrekta.

Rätten till dataportabilitet

I vissa tillfällen har du rätt att få utlämnat personupplysningar, som du själv har gett oss. För det andra innebär rätten till dataportabilitet en möjlighet för den registrerade att överföra personupplysningar från en dataansvarig till en annan. Data, som har skapats på bakgrund av persondata och som den registrerade har upplyst till den dataansvarige, är inte omfattat av rätten till dataportabilitet.

Vad händer om du motsäger dig behandling av personupplysningar?

Vissa personupplysningar är vi tvungna att behandla för att kunna leverera de produkter som du har efterfrågat hos oss. Om du själv bokar en resa via vår hemsida, är de näodvändiga upplysningarna markerade, så att dy tydligt ser vad som ska anges. Om du inte önskar avge dessa upplysningar eller anmodar om att de ska raderas, kan vi inte leverera den önskade produkten.

Om du anmodar om att vi inte ska hantera dina personupplysningar till marknadsföring eller profilering, kan du inte motta anpassade erbjudanden etc. från oss, och det kan betyda att vissa digitala tjänster inte kan användas eller inte fungerar optimalt.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har gett os still en given behandling av personupplysningar. För att återkalla ditt samtycke, ska du skriva till oss på info@folkeferie.dk. I förbindelse med återkallandet raderar vi dina personupplysningar och avbryter den behandling, som samtycket omfattade.

Var uppmärksam på att samma perosnupplysningar kan behandlas både på bakgrund av samtycket, och om upplysningen är nödvändig eller för att efterleva andra regler. Även om du ber att få återkallat ditt samtycke, och den behandling som samtycket är baserat på upphör, kan personupplysningarna fortfarande förvaras hos oss till andra syften.

Så gör du

För begäran om insiktsrätt, radering, korrigering, begränsning eller dataportabilitet ombeds du fylla i vårt formulär och skicka in det till oss per post eller e-mail, se avsnitt 2 för kontaktinformation. Märk brevet/mejlet ”Begäran om persondata”.

När FolkeFerie.dk får en begäran om persondata, är det vårt ansvar att säkra oss att den registrerade är den person han/hon utger sig för. Det kan därför bli nödvändigt att ställa kontrollfrågor eller liknande, som kan bekräfta identiteten hos den berörda personen.

Begäran om persondata – till FolkeFerie.dk’s persondataansvarig - klicka här

7.

RADERING AV PERSONDATA

Personupplysningar som insamlats ifm. registrering till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas, så tillvida vi inte kan hänvisa till en annan rättslig grund för behandling av personupplysningarna.

De personupplysningar som vi insamlat om dig, raderas eller uppdateras snarast, så tillvida att det inte kan försvaras att förvara dem för att leva upp till affärsmässiga, rättsliga eller legitima intressen.

8.

SÄKERHET

Hos oss har säkerhet högsta prioritet, och vi har tagit passande tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder för att undvika att dina personupplysningar oavsiktligt eller olagligt tillintetgörs, förringas, ändras eller förverkas, samt mot att upplysningarna kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.

FolkeFerie.dk genomför löpande åtgärder för att uppfylla principen om "integrerat dataskydd samt dataskydd som standard". Vi utvärderar löpande risker i den personuppgiftsbehandling som äger rum, och vi vidtar nödvändiga förhållningsregler för att minimera riskerna.

Endast medarbetare som har ett reellt behov för att tillgå dina personupplysningar för att utföra deras arbete, har tillgång till dessa. Vi utbildar löpande våra medarbetare i frågor rörande dataskydd.

 

9.

ÄNDRINGAR I VÅR PERSONDATAPOLITIK

Det kan förekomma ändringar i vår Persondatapolitik, och därför uppmanar vi dig till att du håller dig regelbundet uppdaterad. Vid betydande ändringar i Persondatapolitiken, meddelas detta på vår(a) hemsida/hemsidor.

Denna persondatapolitik är senast uppdaterad: November 2018

10.

KLAGOMÅLSVÄGLEDNING

Vid invändningar mot hur vi behandlar dina personupplysningar, och denna invändning inte kan tillmötekommas av FolkeFerie.dk's dataansvariga, kan du klaga till den lokala tillsynsmyndigheten Datatilsynet.