Historien omKung Odysseus av staden Troja har satt djupa spår i europeisk konst och litteratur. Runt omkring på det grekiska ö-paradiset Ithaka, kan du gå i fotspåren på den äventyrslystna kungen och förnimma storhetens tid i ruiner, utgrävningar och grottor.

Ithaka är också en ö som har varit underlagt olika herredömmen. Detta kan du uppleva runt omkring i de olika byarna och städerna.

 

Hjälten i det trojanska kriget

Ithaka är Odysseus ö, om du frågar grekerna själva. Runt omkring på ön möter du skyltar som visar vägen till platser av mytologisk vikt. Kung Odysseus är en hjälte i sägnen i diktaren Homers långa epos. Här diktar Homer 700 år f.Kr. om det trojanska kriget och Odysseus långa resa bort ifrån Ithaka. Odysseus var son av Laertes och härskade över ön Ithaka 1.200 f.Kr. Han var en av de mest framträdande grekiska ledarna i trojanska kriget, och var hjälten i diktaren Homers berättelse om Odysseen.

 

Mytologiska platser på Ithaka:

Odysseus´skattkammare

3 km. nordväst om Vathi kan du besöka Nymfernas grotta. Det berättas i Homers Iliaden, at Odysseus har gömt en gåva som han skänkts på väg hem från trojanska kriget år 1200 f.Kr.

 

Aretousa-källan

Ca. 1,5 timme till fots sydöst om Vathi stad ligger Aretousa-källan. Aretousa-källan uppträder också i diktaren Homers (700 f.Kr.) berättelse om Odysseus bedrifter. Myten berättar att då kung Odysseus återvände hem förklädd från trojanska kriget, blev han igenkänd av sin trofasta herde just vid källan.

Odysseus' palats och staty

Vill du se Odysseus palats ska du gå till berget Pelikata vid staden Stavrós. Enligt arkeologerna är det platsen där kund Odysseus hade sitt palats. Alldeles utanför Stavrós ligger ruinerna av Homers skola. På Stavrós lilla arkeologiska museum kan du se spännande utgrävningsfynd. Muséet har också en mask som arkeologerna menar har tillhört Odysseus. På Stavrós torg står en byst av den mytologiska krigshjälten Odysseus.

Upplev Ithaka

Få inblick i Ithakas skönhet i denna video om den grekiska ön.

Kort om Ithakas historia

Ithaka har varit bebott i årtusenden liksom övriga Joniska öar, det visar utgrävningar vid Pelikata-berget. Här finns spår som går tillbaka till förhistorisk tid. Ithaka har genom tiderna varit besatt av Mykene, Makedonien, Romarriket, Byzantiska riket, Italien, Frankrike, Ryssland och Turkiet.

På 1500-1700-talet hade Ithaka sin stora blomstringstid under venetianskt inflytande. De många ländernas inflytande har var och en satt sin prägel på ön, men en jordbävning 1953 förstörde de flesta städer och byggnader. På 1960-talet började turismen komma till de Joniska öarna och Ithaka.


Vathi

Vathigrundlades på 1600-talet och blev den viktigaste hamnen på Ithaka. Staden är byggd som en amfiteater omkring bukten. På respektive sida av den smala porten in till staden står ruinerna av ett fort byggt av franskmännen 1807 för att skydda sig mot den maktfulla, engelska flottan. Vathi staed är fullständigt återuppbyggt efter ett ödeläggande jordskalv 1953. En lag från 1978 bestämmer stil och färger på nya byggnader, så att de bevarar sin venetianska stil.

Aetos

I staden Aetos på södra Ithaka har arkeologer hittat många föremål av historiskt värde genom utgrävningar i området, bl.a. mynt med namnet Ithaka och bilder av Odysseus.

Anoghi
Anoghi, 16 km.från Vathi, är en betydelsefull stad som ursprungligen grundlades på medeltiden. Staden har en vacker byzantinsk kyrka från 1200-talet, Agia Panaghi. Kyrkan har deikerats Jungfru Maria. Kyrkans fantastiska gyllene freskomålningar har renoverats med fina detaljer. Seder och dialekter i Anoghi är den dag idag fortfarande relationer till venetianska rötter. Söder om Anoghi kan du besöka Katharoú-klostret. Kyrktornet stammar från 1682 och härifrån kan du njuta den fantastiska utsikten över den närliggande öarna. Kyrkan har byggts upp igen efter jordskalvet 1953.

Exoghi
Exoghi, 20 km. från Vathi, är en av de äldsta landsbyarna på ön med byggnader från 1800-talet. med sin bländande utsikt över bukterna på norra delen av ön, har man säkert haft utsiktspost från berget Neion och hållt koll på piraterna. Arkeologer har hittat gamla byzantinska ruiner i området öster om Exogi. Man har även hittat byggnader, brunnar, verktyg och mynt från olika perioder.

Fríkes

Fríkes, 20 km.från Vathi, har sannolikt fått sitt namn efter guden Frikon eller från en pirat som hette Frikon. På medeltiden var området obebott p.g.a. pirater. På 1600-talet erövrade beboarna området. Under 2:a världskriget eröavrade en liten grupp motståndsfolk en tysk ubåt. Tyskarna upptäckte handlingen och de flesta av motståndsfolket togs till Anoghi där de sköts.

Kióni
Kióni, 25 km. från Vathi, har fått sitt namn efter en tradition från medeltiden. En pelare placerades på stranden så att pirater och fiskare kunde förtöja deras båtar. Kióni betyder "liten pelare".

Stavrós
Stavrós ligger 17 km. från Vathi. Stavrós är den största staden på norra Ithaka och den viktigaste samlingspunkten mellan landsbyarna i det omkringliggande området. Stavrós ligger för änden av berget Neritos. Från Neritos har du utsikt över hela Polis-bukten, Engelska kanalen och den närliggande ön Kefalonia.

Stavrósinnehåller också de små byarna Pilikata och Kalyvia. Stavrós är en by med många kyrkor: Sotiris (Frälsaren), Agia Varvara (St. Barbara) och Zoodochos Pighi. Zoodochos Pigi betyder "livsgivande källa". Kyrkan grundlades av munken Parthenios Pankosta år 1607. I Stavrós by hittar man också en fin byst av Odysseus, som står på rådhusplatsen.

Polis-bukten

I Polis-bukten söder om Stavrós ligger den gamla grottan Cave of Loizos, där grekiska gudar tillbads under forntiden. Det var forntidens gudar Artemis, Hera, Athene och Odysseus. Grottan är stängd men de många fina fynden från forntiden kan upplevas på det arkeologiska muséet i Stavrós. De betydelsefulla utgrävningarna i grottan har kastat ljus över den mykenska civilisationen.

 

Læs mere om Ithaka her